Cat Esp

Què és Servicomerç?

Què és servicomerç?


Les necessitats pròpies de l’activitat comercial requereix d’un continuat consum de productes (informàtics, utillatge, recanvis, consumibles, carburants, etc.) així com de la prestació d’una gran varietat de serveis (assegurances, protecció de dades, riscos laborals, jurídics i d’empresa, gestoria, telefonia, seguretat, etc.), però també d’altres d’ordre personal (serveis de salut, socisanitaris, formació, etc.)


Per tal de facilitar les millors prestacions i condicions d’adquisició per part dels seus associats, la Unió de Botiguers de Mataró subscriu convenis de col·laboració amb aquelles empreses que podent garantir  la necessària solvència i la màxima fiabilitat en la seva oferta, es comprometen en l’atorgament de les millors condicions econòmiques als titulars de la targeta “servicomerç–UBM”.


Tots els associats de la Unió de Botiguers de Mataró acrediten la seva targeta “servicomerç-UBM” que, amb finalitat identificativa, conté: el nom de l’establiment, el número d’associat i la data de caducitat, doncs cada any es renova la seva validesa.


Dels avantatges de “servicomerç–UBM” se’n poden beneficiar els titulars de l’empresa, a més dels seus familiars directes i el seu entorn laboral.


El directori que de forma regular es publica en el butlletí associatiu “INFOCOMERÇ-UBM”, relaciona les empreses adherides a “servicomerç–UBM”, enunciant-s’hi el producte o servei ofert i les especials condicions de l’oferta als associats.